"Z Duchem Twoim"

1. Józef z Egiptu mądrość miał

Abraham gadał z Bogiem

Mojżesz robił co Bóg chciał

Gedeon walczył z wrogiem 

 

Jeremiasz wiedział co i jak

a Dawid bał się Pana

na Apostołów zstąpił Duch

historia niesłychana

 

Jak to jest możliwe, powiedz jak…

 

Ref: I z Duchem Twoim! x 2

to wszystko jest możliwe !

I z Duchem Twoim! x 2

to wszystko możliwe jest!

 

2. Chcę dobrym być, choć tyle zła

i pokój nieść dla świata

chcę wiernym być, łagodnym być

cierpliwość mieć dla brata

chcę wielką radość w sercu mieć

i nerwy jak ze stali

i jak Maryja kochać też

to Miłość nas ocali

 

Jak to jest możliwe, powiedz jak…

http://www.onjest.pl/slowo/wp-content/uploads/2018/11/ld181202.pdf

https://mali-rycerze.pl/userfiles/modlitwy/ROZWAŻANIA%20Montforta%20i%20Wawro.pdf 

Zapraszamy do oglądania galerii na naszej stronie parafialnej. Można tam znaleźć najnowsze zdjęcia i opisy wydarzeń które dzieją się obecnie w parafii. 

Jeżeli są osoby dorosłe, które ukończyły 21 rok życia a nie przyjęły jeszcze sakramentu bierzmowania, mogą się przgotować począwszy od 8 grudnia 2018 roku i przyjąć ten sakrament. Spotkania będą się odbywały co sobotę o godz. 20:00 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Świebodzinie.

Konieczna jest obecnośc na 10 spotkaniach.

Oto terminy spotkań:

8.12.2018

15.12.2018

22.12.2018

29.12.2018

05.01.2019

12.01.2019

02.02.2019

09.02.2019

16.02.2019

23.02.2019 
 
FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA


 
 
 


 

Drogi Obrońco Życia Dzieci!

 
 


Zbliżamy się do zakończenia kolejnego roku. Warto w tym czasie zrobić podsumowanie dotychczasowych działań Fundacji Życie i Rodzina. W telegraficznym skrócie pragnę Księdzu przypomnieć te najważniejsze wydarzenia z minionych miesięcy.

Oto kluczowe momenty, które miały miejsce w związku z projektem #ZATRZYMAJABORCJĘ:


30 listopada 2017

#ZatrzymajAborcjęZ entuzjazmem i nadzieją na lepszą przyszłość dla dzieci zagrożonych aborcją, przynieśliśmy do sejmu 850 000 podpisów. Jest to rekordowa zbiórka na rzecz ustanowienia lepszego prawa chroniącego ludzkie życie już w fazie prenatalnej. Proszę pamiętać, że ten wynik został osiągnięty w niespełna 2,5 miesiąca, bo tylko tyle mieliśmy czasu na przeprowadzenie zbiórki. To wskaźnik, że zwolennicy uchwalenia zakazu aborcji są w Polsce w większości.

10 stycznia 2018

Odbyło się pierwsze czytanie projektu #ZATRZYMAJABORCJĘ, w tym samym dniu został odrzucony proaborcyjny projekt Ratujmy kobiety. Jednocześnie inicjatywa obywatelska poparta przez 850 000 Polaków została skierowana do dalszych prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt chroniący dzieci poparło 277 posłów. Potężny głos obywateli zrobił wrażenie na sejmowej większości.

Luty 2018

Uruchomiliśmy nową aplikację pozwalającą na wysłanie listu do każdego posła mającego w tamtym czasie wpływ na przyspieszenie procedowania projektu #ZATRZYMAJABORCJĘ. Do wyboru były 44 laurki narysowane przez dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Dzieci te tak jak potrafiły - zabrały głos w sprawie ochrony ich kolegów i koleżanek, którym obecnie w sposób brutalny odbiera się prawo do życia. Aplikacja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do posłów trafiły dziesiątki tysięcy wiadomości.

19 marca 2018

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała projekt #ZATRZYMAJABORCJĘ.

21 marca 2018

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny niespodziewanie odwołała posiedzenie. Od tego czasu odmawiała zajęcia się projektem. Z niepokojem obserwowaliśmy poczynania przewodniczącej poseł Bożeny Borys Szopy. Dzieci zagrożone aborcją zostały zlekceważone i zepchnięte na drugi plan. Oczywiście nie pozostaliśmy obojętni wobec takiego przebiegu sytuacji i informowaliśmy opinię publiczną o skandalicznym zachowaniu przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Kwiecień 2018

Uruchomienie Call Center na skalę całego kraju. Zaangażowane osoby wykonywały połączenia wychodzące do działaczy i sympatyków Fundacji ŻiR na terenie całego kraju. Poruszyliśmy serca obywateli, by odważnie i licznie stanęli po stronie dzieci poczętych. Informowaliśmy o losach projektu #ZATRZYMAJABORCJĘ oraz prosiliśmy o dzwonienie i pisanie do posłów w tej sprawie.

#ZatrzymajAborcję


Kwiecień 2018

Dziennikarze wzywali do uchwalenia ustawy#ZATRZYMAJABORCJĘ. Cała rzesza ludzi pracujących w sferze medialnej nie zgadza się na obecną sytuację i bezpodstawne wstrzymywanie prac nad projektem #ZATRZYMAJABORCJĘ. Kilkudziesięciu przedstawicieli najważniejszych polskich mediów wyraziło sprzeciw i wezwało posłów, do jak najszybszego uchwalenia zakazu aborcji osób niepełnosprawnych.

Maj 2018

Uruchomiliśmy w Internecie petycję o zwolnienie autorek skandalicznej opinii, którą stworzono w Biurze Analiz Sejmowych. Izabela Bień, specjalista ds. oceny skutków regulacji i Justyna Osiecka Chojnacka, specjalista ds. społecznych pracujące w BAS wydały negatywną opinię na temat projektu #ZATRZYMAJABORCJĘ. Wykazywały w niej, że ochrona nienarodzonych dzieci spowoduje obciążenie dla budżetu państwa oraz posunęły się do kłamstw, żeby uzasadnić tezę o szkodliwości przyjęcia ustawy. Pod petycją podpisało się blisko 4 000 osób.

1 czerwca 2018

Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym dniu szczególnie podkreślane były prawa dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa. Tymczasem tego jednego dnia na całym świecie zgodnie z prawem dziesiątki tysięcy dzieci zostało zabitych przed narodzinami. Niestety również w Polsce życie straciło 3 z nich. Gdy całkowicie odwraca się wartości dając ludziom prawo do zabijania tych najmniejszych i najbardziej bezbronnych, gdy mężczyźni zamiast bronić życia, przyczyniają się do jego niszczenia, a kobiety odrzucają dar macierzyństwa, gdy polscy politycy zwlekają z uchwaleniem prawa chroniącego życie chorych dzieci, a lobby aborcyjne naciska na kolejne kraje, aby zabijało się tam jak najwięcej małych ludzi, wraz z Wydziałem Duszpasterskim Episkopatu Polski zorganizowaliśmy modlitwę ekspiacyjną za grzech aborcji. Ten dzień był wspólnym trwaniem na modlitwie za dzieci, którym odebrano prawo do narodzin. W geście solidarności i większego uczczenia tych najmniejszych, wiele osób zapaliło świecę, jako symbol pamięci o zabitych maluszkach.

Czerwiec 2018

Projekt ustawy #ZATRZYMAJABORCJĘ został pozytywnie zaopiniowany przez sędziego Mariusza Witkowskiego z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich. Sędzia powołując się na szereg aktów ustawodawczych, między innymi polską Konstytucję, Ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka i Powszechną Deklarację Praw Człowieka, wskazał, że prawo do życia człowieka obowiązuje od początku życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Jest to prawo naturalne, przyrodzone i niezbywalne, toteż prawo państwowe nie może pozbawić człowieka tego prawa. Prawo do życia nie może być więc przedmiotem sondaży, ani referendów. Tak samo niezbywalne i przyrodzone jest prawo do poszanowania godności człowieka. Brak ochrony życia ludzkiego, czy wręcz przyzwolenie na zabijanie ludzi jest szczególnie jaskrawym przykładem braku poszanowania godności. Co więcej, dopuszczalność zabijania ludzi w prenatalnej fazie życia ze względu na chorobę, czy niepełnosprawność narusza zagwarantowaną konstytucyjnie równość wobec prawa. W opinii sędzia jasno wskazał, że uchylenie możliwości dokonywania aborcji eugenicznej nie narusza wolności i praw kobiety ciężarnej, natomiast przywraca prawo do życia i poszanowania godności dziecku poczętemu, którego stan zdrowia odbiega od normy. Opinia została przesłana Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej oraz do Sejmu RP.

2 lipca 2018

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poseł Bożena BorysSzopa przy pogwałceniu procedur i dobrych parlamentarnych obyczajów powołała podkomisję, w której ręce trafił projekt #ZATRZYMAJABORCJĘ. Od tego czasu nowy przewodniczący poseł Grzegorz Matusiak nie zrobił nic w kierunku zmiany prawa i zatrzymania rozlewu krwi w polskich szpitalach. Również i tym razem Wolontariusze Fundacji bardzo aktywnie informowali opinię publiczną o obojętności posła.

16 listopada 2018

Na stronie www.twojepetycje.pl ukazała się petycja do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej o rozpatrzenie wniosku dotyczącego niekonstytucyjności aborcji eugenicznej dopuszczającej aborcję ze względu na podejrzenie upośledzenia lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu nienarodzonego dziecka. Dokument autorstwa posła Bartłomieja Wróblewskiego poparło wówczas 107 posłów z różnych ugrupowań, czyli dwa razy więcej niż jest to wymagane. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska pomimo publicznych zapewnień o podjęciu prac bez nieuzasadnionej zwłoki i o szczególnym charakterze wniosku przez ponad rok nie zadziałała w tej sprawie. Z uwagi na fakt, iż Trybunał Konstytucyjny nie jest zobligowany do zajęcia się wnioskiem w konkretnych ramach czasowych, uratowanie dzieci zabijanych za podejrzenie o upośledzenie lub chorobę jest zależne od zwykłej ludzkiej wrażliwości. Przez cały ten rok obojętności Trybunału na kaźń dzieci, sędziowie mieli czas, by zająć się takimi problemami jak składki na ubezpieczenia społeczne, czy gry hazardowe. Niepełnosprawne maluchy muszą poczekać na swoją kolej oczywiście te, które zdążą. Petycję obecnie poparło prawie 10 000 osób, a liczba ta nieustannie rośnie! Ludzie nie zgadzają się na zabijanie niewinnych dzieci. Są jednocześnie zniecierpliwieni brakiem decyzji posłów i brakiem podjęcia przez nich konkretnych kroków zmierzających do ustanowienia pełnoprawnej ochrony dzieci w łonie matki.

30 listopada 2018

Równy rok po złożeniu projektu #ZATRZYMAJABORCJĘ w Sejmie, na Jasnej Górze odbyła się Msza Święta w intencji wprowadzenia prawa chroniącego życie poczętych dzieci. Eucharystii przewodniczył bp Wiesław Mering. We Mszy Świętej uczestniczyli członkowie Fundacji Życie i Rodzina oraz posłanki Teresa Glenc i Anna Siarkowska. Puste obietnice i obojętność polityków sprawujących władzę w Polsce wobec losu dzieci, które są zabijane w polskich szpitalach, trwa już wiele miesięcy. Posłowie Grzegorz Matusiak i Bożena Borys-Szopa, odpowiedzialni za zamrożenie projektu #ZATRZYMAJABORCJĘ, nieraz deklarowali się jako obrońcy życia. Niestety, to tylko słowa. Milcząc świadkujemy zbrodni. [] Apelujemy do Trybunału Konstytucyjnego o natychmiastowe uruchomienie procedur, które zmierzają do wyznaczenia terminu rozprawy związanej z aborcją eugeniczną. Apelujemy do partii rządzącej by zgodnie ze swoją nazwą Prawo i Sprawiedliwość otworzyło drogę, która do zachowania prawa i sprawiedliwości będzie wiodła. Prawa i sprawiedliwości dzieciom skazywanym na śmierć powiedział w kazaniu bp Wiesław Mering. Na stronie http://zycierodzina.pl/2018/12/01/msza-sw-na-jasnej-gorze-w-rocznice-zlozenia-projektu-zatrzymajaborcje/ może Ksiąd również odsłuchać całego kazania biskupa do czego gorąco zachęcam.


Skierowanie listu otwartego do Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

#ZatrzymajAborcjęRównież w rocznicę złożenia projektu #ZATRZYMAJABORCJĘ w Sejmie, wystosowałam list do Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Oto fragmenty pisma:

Z niepokojem obserwujemy, jak zasiadający w parlamencie politycy Pańskiej partii od miesięcy nie robią nic, aby dobre prawo weszło w życie. Zdziwienie jest tym większe, że Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie i Senacie oraz przychylnego sprawie Prezydenta, który wielokrotnie deklarował, że gdy ustawa trafi na jego biurko podpisze ją. Śledząc debatę o aborcji w przestrzeni publicznej i rozmawiając z posłami, spotykamy się z deklaracjami, że chcieliby uchwalić zakaz aborcji, są jednak hamowani przez kierownictwo partii.Panie Premierze! Przyszła pora, aby odpowiedzieć Polakom, którzy coraz częściej pytają o prawdomówność Prawa i Sprawiedliwości. Wszak w programie partii znajduje się wyrażona wprost deklaracja o obronie życia

11 września 2015 roku wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali za całkowitym zakazem aborcji. W kolejnym miesiącu wygrali Państwo wybory z najlepszym do tej pory wynikiem tworząc samodzielną większość w parlamencie i samodzielny rząd. Głosowanie przeciw aborcji pomaga Pańskiej partii, albo co najmniej jej nie szkodzi. Choć niektórzy uważają politykę za miejsce cynicznej gry, to okazuje się, że stosunek do ochrony życia jest z jednej strony testem na moralność i wierność przedwyborczym obietnicom, a z drugiej warunkiem sine qua non wszelkiej pomyślności. Także pomyślności politycznej.

Jedyną korzyścią z dalszego zabijania niepełnosprawnych dzieci są oszczędności dla budżetu państwa. Przyzna Pan jednak, Panie Premierze, że próba budowania dobrobytu i pomyślności Ojczyzny na śmierci jej synów i córek to potworna koncepcja!

Cały list jest dostępny na naszej stronie. Zachęcam Księdza do przeczytania jego treści: http://zycierodzina.pl/2018/11/30/list-otwarty-do-jaroslawa-kaczynskiego/Wielebny Księże!

Dziękuję że był Ksiądz z nami w tych wszystkich wydarzeniach. Jak sam może Ksiądz dostrzec, w mijającym roku bardzo wiele się wydarzyło. Wszystkie akcje Fundacji były możliwe dzięki wsparciu życzliwych i hojnych ludzi, takich jak Ksiądz. To dzięki tym wpłatom cały czas możemy dopominać się w przestrzeni publicznej o ochronę życia i walczyć o ratowanie najmniejszych obywateli RP. I mogę Księdza zapewnić, że nie spoczniemy dopóki polski ustawodawca nie wprowadzi zakazu aborcji!

Deszcz, śnieg, słońce, wiatr niezależnie od panujących warunków pogodowych nasi Wolontariusze odważnie w przestrzeni publicznej dają świadectwo prawdzie o aborcji. Ich determinacja jest ogromna i godna podziwu. Nie zniechęcają nas przeciwności, których doświadczamy. Są one dla nas motorem i napędzają do jeszcze aktywniejszego działania.

Nie da się zapewnić ochrony życia, jeśli nie będziemy się jej zdecydowanie domagać! Dlatego aktywnie walczymy o to, aby głos w obronie poczętych dzieci był w dalszym ciągu słyszalny. Politycy od miesięcy zwlekają z uchwaleniem zakazu zabijania dzieci.

Nasza walka przedłuża się, co powoduje dramatyczny wzrost kosztów prowadzonych przez nas niezbędnych działań. Mimo to, licząc na pomoc naszych Przyjaciół i Darczyńców będziemy wciąż podejmować działania na rzecz prawnej ochrony życia.

Chcemy:

  • organizować więcej pikiet
  • szkolić nowych Wolontariuszy
  • być obecni w przestrzeni publicznej w celach informacyjno - edukacyjnych
  • przypominać politykom o ich powinnościach i deklaracjach


Co przyniesie ten 2019 rok? Na pewno naszą intensywną pracę, obserwację wydarzeń, poczynań posłów oraz szybką reakcję na każde niepokojące zachowanie, czy decyzję. Aby jednak to wszystko mogło się wydarzyć gorąco liczę na Księdza pomoc.
Konkretnym wsparciem będzie przekazaniedarowizny w wysokości 40, 70, 130 zł lub dowolnej innej kwoty, którą uzna Ksiądz za stosowną pomoc w dziele obrony życia.


Pozdrawiam Księdza bardzo życzliwie wdzięczna za wszelkie wsparcie,

 
 

 

 


KajaGodek - jeżeli ten obraz nie wyświetla się, odblokuj w ustawieniach podgląd obrazów.

Podpis Kai Godek - jeżeli ten obraz nie wyświetla się, odblokuj w ustawieniach podgląd obrazów.
Kaja Godek
Inicjatywa
#ZATRZYMAJABORCJĘ
Fundacja Życie i Rodzina
zycierodzina.pl

 
   


PS. Musimy działać na szeroką skalę z wielką siłą i determinacją. Wierzę, że z Księdza pomocą uda nam się zrealizować ten plan. Śmiało mogę stwierdzić, że posłowie są pod murem i myślę, że decyzja dotycząca ochrony życia bezbronnych dzieci to kwestia czasu. Jednak nie możemy złożyć broni! Nieustannie musimy być aktywni i walczyć o zakaz aborcji w naszej Ojczyźnie. Ochrona dziecka już w łonie matki, to kwestia podstawowa. Jesteśmy blisko osiągnięcia celu! Dziękuję, że uczestniczy Ksiądz w walce razem z nami.

 
 

OBRAZ- inwestuj w wartości


WSPIERAJ
KORZYSTAJĄC Z PRZELEWÓW TRADYCYJNYCH

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
26 1140 2004 0000 3202 7615 3171
NAZWA ODBIORCY: FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA
TYTUŁEM: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

WSPIERAJ KORZYSTAJĄC Z PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH

IBAN: PL26114020040000320276153171
KOD SWIFT: BREXPLPWMBK

WSPIERAJ KORZYSTAJĄC Z SYSTEMÓW PRZELEWOWYCH ON-LINE
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Niektóre programy do poczty e-mail blokują linki zewnętrzne systemów transakcyjnych.
W takiej sytuacji należy skorzystać z linku -
Inwestuj w wartości

 
 
Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, należy skorzystać z linku - wersja przeglądarkowa

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ wyraziłeś zgodę na przekazywanie raportów z działalności Fundacji Życie i Rodzina.
Jeśli chcesz wypisać się z newslettera, kliknij w link.
    Fundacja Życie i RodzinaOBRAZ - logo ŻiR
   ul.Ogrodowa 28/30 lok. 104, 00-896 Warszawa
   REGON: 363635310, NIP: 1182118534, KRS: 0000598904
 

8 grudnia 2018 r. w Rokitnie, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ks. biskup Stefan Regmunt o godzinie 11.00 w Bazylice 

celebrować będzie Mszę Świętą, w czasie której lekarze ginekolodzy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ginekologów Chrześcijańskich 

powierzą siebie i swoją zawodową działalność Niepokalanej. Na tę uroczystość zapraszamy wszystkich, którzy pragną wesprzeć ich duchowo.

Podczas tej uroczystej Eucharystii pragniemy dziękować Bogu za dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i za każde uratowane przez tę krucjatę istnienie.

Zapraszamy do Rokitna wszystkich, którzy złożyli deklarację Duchowej Adopcji oraz obrońców życia. 

W związku z rokitniańskim Rokiem Jubileuszowym redakcja TVP3 Gorzów Wielkopolski będzie realizować transmisje Mszy św. z Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie w każdą pierwszą sobotę miesiąca poczynając od 7 lipca br. aż do zakończenia Roku Jubileuszowego. Początek transmisji o godz. 11.00.

TVP3 Gorzów Wielkopolski można oglądać dzięki Naziemnej Telewizji Cyfrowej oraz na stronie internetowej gorzow.tvp.pl i w aplikacji TVP Stream na urządzeniach mobilnych.

Pracownikom TVP3 Gorzów Wielkopolski oraz wszystkim, którzy z ich pomocą łączyć się będą z sanktuarium rokitniańskim, biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński udziela swego pasterskiego błogosławieństwa.

 

 

Zapraszamy wszystkie dzieci z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do udziału w konkursie na projekt kartki świątecznej, którą Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wysyła do rozmaitych adresatów: darczyńców, podopiecznych, urzędów, instytucji, firm, przyjaciół Caritas i innych. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z całej diecezji, szczególnie te związane z dziełami Caritas (np. poprzez świetlice, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas, Program Skrzydła i inne). 

 93 Prace podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, data urodzenia autora, Parafialny Zespół Caritas/ Świetlica zgłaszające pracę oraz kontakt) prosimy przekazać  w terminie do 9  listopada 2018 r. na adres: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ul. Bema 32-34, 65-170 Zielona Góra. Prosimy, aby prace wykonane zostały na kartkach formatu A4 w technice umożliwiającej jej zeskanowanie. Zwracamy jednocześnie uwagę na zachowanie możliwie głębokiego charakteru treści prac, aby symbolika chrześcijańska przeważała nad symbolami świeckimi i komercyjnymi. Przygotowanie takich kartek może stać się motywem do przeprowadzenia zajęć pogłębiających wiedzę i wiarę dzieci. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Kontakt: Dominika Danielak, tel. 600 986 494; e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl. 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zachęca młodzież do udziału w rekolekcjach adwentowych, które odbędą się w Żarach. Poprowadzi je asystent diecezjalny KSM-u, ks. Marcin Bobowicz i ks. Mariusz Słaboń. Organizatorem spotkania jest oddział KSM-u przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach wraz z asystentem parafialnym, ks. Mariuszem Słaboniem. Termin – 07-09 grudnia; koszt: 75 zł (nocleg + wyżywienie) + koszty dojazdu; zapisy w biurze KSM: ul. Aliny 7 65-329 Zielona Góra (czynne: pn-pt 08.00-16.00) lub telefonicznie i mailowo: tel: 68 4539273, e-mail: ksmzg1994@gmail.com. Bliższe informacje i zapisy w biurze i na stronie WWW: zg.ksm.org.pl. 

 Kalendarz pracy rocznej wspólnot Ruchu Światło-Życie w diecezji 

 

Ruch Światło-Życie w naszej diecezji w roku duszpasterskim 2018/2019 pracować będzie w oparciu o następujący kalendarz: 

 

Rok 2018 31.08 - 1.09 – Diecezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii – Rokitno 2.09 – Diecezjalna Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie – Rokitno 

 87 

2.09 – I Diecezjalne spotkanie KWC – Rokitno 7-9.09 – Podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła – Częstochowa 7-9.09 – Warsztaty Diakonii Liturgicznej – Paradyż 29.09 – Ogólnopolska Pielgrzymka KWC 29.09 – Diecezjalna Diakonia Jedności – Zielona Góra 

 

5-7.10 – Szkoła Animatora sesja I i III – Łagów 8-11.10 – Ogólnopolskie spotkanie proboszczów KOINONIA 12-14.10 – Ogólnopolska Oaza Jedności Diakonii Misyjnej – Łagów 20.10 – Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie 

 

10.11 – Spotkanie Diakonii Wyzwolenia – Zielona Góra 17-18.11 – Kongregacja Diakonii – Krościenko nad Dunajcem 23-24.11 – Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych – Łagów 26-29.11 – Rekolekcje dla kapłanów moderatorów – Krościenko 

 

30.11-2.12 – Oaza Modlitwy – Łagów  30.11-2.12 – Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności 8.12 – Niepokalane Poczęcie NMP – uroczystość patronalna Ruchu Światło-Życie 27-31.12 – Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD) – Łagów 30.12 – Niedziela Świętej Rodziny – uroczystość patronalna Domowego Kościoła 31.12 - 1.01 – Noworoczna Oaza Modlitwy – Łagów 

 

Rok 2019 13.01 – Niedziela Chrztu Pańskiego – uroczystość patronalna moderatorów Ruchu 18-20.01 – Spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła 

 

Zimowa Oaza Żywego Kościoła 2019 Ferie zimowe: województwo lubuskie 14-27 I; województwo dolnośląskie 28 I - 10 II 

 

KODAL: Luboń, 12-21.01.2019 ORAE I i II, OE: Rokitno,12-18.01.2019 ORAE I dla rodzin: Rokitno, 12-18.01.2019 Preoaza „Junior”: Łagów, 21-25.01.2019 KAMUZO – Rokitno ORAMuz – Rokitno 14-20.01 – Rekolekcje Domowego Kościoła – Łagów 

 

22-24.02 – 44 Kongregacja Odpowiedzialnych – Częstochowa 

 

1-3.03 – Oaza Modlitwy – Łagów  9.03 – Spotkanie Diakonii Wyzwolenia – Świebodzin  16.03 – Możliwość Dnia Skupienia w rejonach 29-30.03 – Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych – Poznań 

 

5-7.04 – Szkoła Animatora sesja II i IV – Łagów 18-21.04 – Triduum Paschalne w formie rekolekcyjnej – Łagów 23-26.04 – Rekolekcje moderatorów diecezjalnych 26-28.04 – Rekolekcje DDE – Łagów 

 

30.04-5.05 – Rekolekcje tematyczne Domowego Kościoła – Łagów 30.04-5.05 – Oaza Ewangelizacji dla małżeństw – Rokitno 11.05 – Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie 18.05 – Pielgrzymka Domowego Kościoła – Kalisz 

 88

 25.05 – Spotkanie Diakonii Wyzwolenia – Łagów 

 

1.06 – Diecezjalna Diakonia Jedności – Zielona Góra 2.06 – Rozpoczęcie Dni Modlitw do Ducha Świętego w intencji OŻK 2019 8-9.06 – Centralna Oaza Matka – Krościenko 9.06 – Lokalna Oaza Matka – Zielona Góra 

 

Oaza Żywego Kościoła 2019 I turnus: 28 czerwca - 14 lipca – Łagów II turnus: 16 lipca - 1 sierpnia – Łagów III turnus: 3 sierpnia - 19 sierpnia – Łagów 21-23.08 – Podsumowanie OŻK 2019 – Krościenko 22-31.08 – KODA – Rokitno 30-31.08 – Diecezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii – Rokitno 1.09 – Diecezjalna Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie – Rokitno 

 

Konkurs liturgiczny dla ministrantów i lektorów 

 

Zgodnie z tradycją konkurs liturgiczny w naszej diecezji odbywa się w ramach pielgrzymki ministrantów i lektorów do Paradyża.

Obowiązującym materiałem w roku szkolnym 2018/2019 jest: 

I i II rozdział Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego  

Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego (przyjęte na 331. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski dnia 9 marca 2005 r.) 

 

Regulamin konkursu liturgicznego w Paradyżu

1. Za konkurs odpowiedzialny jest Diecezjalny Duszpasterz Dzieci i Młodzieży, Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie ze swoim moderatorem oraz klerycy WSD Paradyż. 

2. Temat rywalizacji podawany jest do końca października roku poprzedzającego konkursowe zmagania.

3. Formą sprawdzającą wiadomości jest test wyboru z pytaniami otwartymi i zamkniętymi 

4. Do 20 kwietnia 2019 r. należy zgłosić udział uczestników z parafii, podając ich dane: Imię i nazwisko oraz imię i nazwisko księdza opiekuna.

5. W konkursie mogą uczestniczyć tylko ministranci lub lektorzy aktualnie pełniący służbę liturgiczną do klasy maturalnej włącznie. Absolwenci szkół średnich nie mogą brać udziału w konkursie.

6. Można startować zespołowo (5 osób w drużynie) lub indywidualnie.

7. Konkurs Liturgiczny odbędzie się w ramach Diecezjalnej Pielgrzymki Ministrantów i Lektorów do Paradyża.

8. Zgłoszenia do konkursu liturgicznego przyjmuje ks. Łukasz Malec  na adres mailowy: l.malec@diecezjazg.pl. 

 

ks. Łukasz Malec Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży 

Wydarzenia diecezjalne dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/2019 

 

Poniżej przedstawiam harmonogram wydarzeń organizowanych przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży.

Ze względu na przesunięcia niektórych terminów, proszę o dokładne zapoznanie się z nimi.

Szczegółowe informacje odnośnie do wydarzeń będą podawane w odpowiednim czasie. 

Czuwanie modlitewne w intencji XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. „Młodzież, wiara, rozeznanie powołania” – Jasna Góra, 23 października 2018 r. 

Adwentowy Wieczór Młodych – Rokitno i Grodowiec, 8 grudnia 2018 r. 

Turniej tenisa stołowego dla ministrantów – Głogów, luty/marzec 2019 r. 

Rekolekcje posynodalne dla młodych liderów: “Pogłębiać wiarę i rozeznawać powołanie” – Rokitno, 8-10 marca 2019 r. 

   Pielgrzymka maturzystów – Jasna Góra, 24 marca 2018 r. 

Turniej szachowy ministrantów – Przemków, 30 marca 2019 r. 

ŚDM na poziomie diecezjalnym – 13-14 kwietnia 2019 r. 

Pielgrzymka Służby Liturgicznej Ołtarza – Paradyż, 27 kwietnia 2019 r. 

Majówka z Centrum DDM w górach  (warsztaty rozwoju osobistego) – 1-5 maja 2019 r. 

Diecezjalny Dzień Dziecka – Rokitno, 1 czerwca 2019 r. 

Diecezjalne Dni Młodzieży – Rokitno, 14-15 czerwca 2019 r. (pierwszy dzień dla liderów, drugi dla wszystkich) 

Liga ministrancka – dekanaty do końca 2018 r.; rejony do 16 marca 2019 r.; strefy do 13 kwietnia 2019 r.; finał w Paradyżu 27 kwietnia 2019 r. 

 

Zachęcamy Księży Proboszczów do powołania w każdej parafii nadzwyczajnego szafarza Komunii św. Kandydatów można zgłaszać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej do 1 lutego 2019 r. Kurs przygotowawczy odbędzie odbywał się w soboty: 9 i 23 lutego; 9 i 23 marca 2019 r. w godz. od 9.00 do 15.00 w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein, ul. Bułgarska 30 (przy kościele Ducha Świętego) w ZIELONEJ GÓRZE. Kandydatami do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej mogą być mężczyźni, a także siostry zakonne wyłącznie w domach zakonnych zgromadzenia, w wieku 25 do 65 lat. Powinni odznaczać się zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych. W zgłoszeniu należy przedłożyć dla każdego z osobna dane kandydata: imię i nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, wykształcenie (zawodowe), ewentualne przygotowanie teologiczne, zaangażowanie w życie parafii, opinię Księdza Proboszcza. 

 

ks. Zbigniew Kobus Diecezjalny Opiekun Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

 

7:30 – wyjazd z par. Skąpe

9:00 – Wschowa – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – zwiedzanie i Msza św. w intencji uczestników pielgrzymki

11:00 –Obra – Seminarium Księży Oblatów – zwiedzanie i modlitwa różańcowa

12:30 – Babimost – modlitwa przed obrazem Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej

13:30 – Jordanowo – Seminarium Duchowne – Matka Boża Paradyska – zwiedzanie

14:45 – Mc Donald w Sulechowie

15:30 – powrót do domu

15:50 – w domu

W dniach 3-28 października 2018 r. w Rzymie odbywa się XV zgromadzenie ogólne synodu biskupów, którego temat brzmi „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Episkopatu Polski - bp Marek Solarczyk, zaprasza w tym czasie młodzież wszystkich polskich diecezji wraz z kapłanami do czuwania i modlitwy w intencji Synodu na Jasnej Górze. Nasza diecezja swoje czuwanie będzie przeżywała wspólnie z archidiecezją łódzką i diecezją tarnowską, we wtorek 23 października.

Plan czuwania:

21.00 Apel Jasnogórski

21.40 Różaniec

22.15 Medytacja

22.45 Muzyczne uwielbienie

24.00 Eucharystia

1.00 Zakończenie czuwania (istnieje także możliwość pozostania do godziny 4.00)

Proszę o przekazanie tej informacji młodzieży zaangażowanej w parafiach, na lekcjach religii oraz poprzez kapłanów odpowiedzialnych, członkom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchu Światło-Życie, Wolontariuszom Caritas, harcerzom oraz innym grupom młodzieżowym.

Zachęcam zainteresowanych do kontaktu w celu wspólnego organizowania wyjazdu do 17 października. W przypadku księży chętnych do organizowania samemu wyjazdu, proszę o informację skąd i ile osób uda się na Jasną Górę.

Z braterskim pozdrowieniem

 

ks. Łukasz Malec

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

Kurii Biskupiej Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej

Szczęść Boże,

w imieniu bp. Tadeusza Lityńskiego przesyłam najserdeczniejsze podziękowania za tegoroczną Diecezjalną Pielgrzymkę Żywego Różańca i Apostolatu „Margaretka” do Rokitna. Biskup diecezjalny dziękuje za obecność, modlitwę i zaangażowanie  wszystkim pielgrzymom, a zwłaszcza zelatorkom i zelatorom róż Żywego Różańca i oraz Apostolatu „Margaretka”, członkom tych wspólnot, pocztom sztandarowym, delegacjom składającym w imieniu parafii dary ołtarza oraz duszpasterzom, którzy przybyli z parafianami do Rokitna, aby razem się modlić, posługiwać sakramentem pokuty i pojednania, sprawować Eucharystię oraz dzielić się radością. Bp Tadeusz Lityński zapewnia pielgrzymów o modlitwie i swym pasterskim błogosławieństwie.

Duszpasterzy proszę o przekazanie tego podziękowania wiernym.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

-- ks. Tomasz Gierasimczyk referent Wydziału Duszpasterskiego Kurii Zielonogórsko-Gorzowskiej

http://niedziela.pl/artykul/107609/nd/Tu-patronuja-sw-Jozef-i-sw-Rita

http://klasztor.wschowa.net.pl/wp-content/uploads/2018/09/Film-Kler.pdf

Plan Pielgrzymki „Śladami Jana Pawła II” 21-22 września 2018

 Wyjazd  w piątek o godz. 4:00 rano - autobus zabiera pielgrzymów w Radoszynie na CPN i w Skąpem koło kościoła.

Autobus jedzie:

do Krakowa

I w Krakowie zwiedzamy:

CMENTARZ RAKOWICKI – parking na ulicy Biskupa Jana Prandoty  

Z cmentarza idziemy piechotą do kościoła św. Floriana (ul. Warszawska 1b)

a autobus jedzie na PARKING UL.ŚW. IDZIEGO/PODZAMCZE

Z kościoła św. Floriana idziemy na Stary Rynek przez BRAMĘ FLORIAŃSKĄ

Idziemy ulicą Floriańską

Mijamy po lewej Dom Jana Matejki

Dochodzimy do Bazyliki Mariackiej,

Sukiennice

Idziemy ulicą Grodzką i w prawo na ulicę Franciszkańską pod OKNO PAPIESKIE

Kiedy patrzymy na Okno Papieskie to za nami jest POMNIK KSIĘCIA KARDYNAŁA ADAMA SAPIEHY i KLASZTOR FRANCISZKANÓW

IDZIEMY DALEJ ULICĄ Franciszkańską i skręcamy w lewo na PLANTY

Plantami idziemy do WAWELU

Po drodze z Plant po lewej zobaczymy Wyższe Seminarium Duchowne

WAWEL – bazylika św. Stanisława BM i sw. Wacława, krypta św. Leonarda, grób św. Królowej Jadwigi, krzyż św. Jadwigi

WSIADAMY DO AUTOBUSU I JEDZIEMY przez MOST GRUNWALDZKI na DĘBNIKI – ul. Konfederacka 6 – kościół św. Stanisława Kostki (tam jest parking przed kościołem)

Stamtąd idziemy piechotą na Tyniecką 10 –

Wracamy do autobusu i jedziemy na ul. Siostry Faustyny 3 – sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

I jeśli czasu nam starczy możemy pojechać do Opactwa Benedyktynów TYNIEC

Później  jedziemy do Kalwarii Zebrzydowskiej

Tam zwiedzamy bazylikę

Stamtąd jedziemy na obiadokolację (zupajarzynowa, kotlet drobiowy, ziemniaki, surówka z białej kapusty) (godz. 20:00) do Wadowic do hotelu PODHALANIN – ul. Wojska Polskiego 17 WADOWICE – TEL. 33 823 38 18, 600 957 812, 880 400 402

8:00 RANO śniadanie w hotelu (bufet szwedzki)

o godz. 9:00 – rynek i bazylika wadowicka

Kremówki papieskie

12:50 – Dom Rodzinny Jana Pawła II – ul. Kościelna, bilety są wykupione

W drodze powrotnej możemyj odwiedzić  Niemiecki Obóz Zagłady AUSCHWITZ  (Konzentrationslager Auschwitz)

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie ma już już 10 lat. I jak na jubileusz przystało, nie zabraknie świętowania!

Urodziny sanktuarium zaplanowano na 23 września. Festyn parafialny to inicjatywa duszpasterzy i parafian. A co w programie świętowania?

- Najpierw jubileuszowa Msza Św. przy uroczystszej oprawie prawie wszystkich wspólnot i zespołów parafialnych. Warto przyjść bo jest za co dziękować. Te dziesięć lat, to morze spowiedzi i Eucharystii - mówi wikariusz ks. Przemysław Janicki.

- Po Mszy przejdziemy do figury Chrystusa Króla, gdzie rozpoczniemy I Festyn Parafialny, a z nim czeka nas moc atrakcji. Dla każdego będzie coś miłego - dodaje.

A będzie się działo i to naprawdę sporo! Będą loty balonem na uwięzi, akrobacje motocrossowe, dmuchańce, plac zabaw eurobungee, trampoliny, zjeżdżalnie. Będą kuce, szkółka łucznictwa, pieczenie chleba, malowanie twarzy, zabawy i gry zręcznościowe z nagrodami. Będzie loteria fantowa, licytacja na rzecz dzieci, pokazy ratownictwa medycznego, wozów strażackich. Będzie również można zgłosić się jako dawca szpiku.

Oczywiście w strefie gastronomii będzie można zjeść smaczny posiłek i spróbować domowego ciasta z kawą i herbatą.

Na scenie usłyszymy: Przemka Szczotko, Radosława Babireckiego, rapera Arkadio, Świebodzińskiej Orkiestry Dętej, zespołu Echo Kresowian.

Całość zakończy się koncertem dziękczynno-przebłagalnym z Adoracją Najświętszego Sakramentu za nas. - W tej części modlitewnej posługiwać będzie parafialny zespół Vox Cordis, który w tym roku również obchodzi 10-lecie istnienia - tłumaczy ks. Janicki.

Plan Festynu Parafialnego:
godz.12.30 - Jubileuszowa Msza Św.
godz. 13.40 - Procesja pod Figurę Chrystusa Króla
godz. 14.20 - Powitanie
godz. 14.25 - Koncert Przemek Szczotko
godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
godz. 15.30 - Koncert Świebodzińskiej Orkiestry Dętej
godz. 16.10 - Pokaz Klubu sportowego Flik Świebodzin
godz. 16.40 - Konkurs dla dzieci „Ślimak”
godz. 17.00 - Koncert zespołu Echo Kresowian
godz. 17.30 - Koncert powarsztatowy (A. Handziuk i G. Aleksiewicz)
godz. 18.15 - Koncert Arkadio
godz. 19.00 - Finał Loterii Fantowej Parafia-Dzieciom
godz. 19.20 - Koncert Radosław Babirecki
godz. 19.40 - Licytacja
godz. 20.15 - Adoracja z jubileuszową posługą zespołu Vox Cordis
godz. 21.00 - Apel Jasnogórski i Błogosławieństwo na zakończenie
godz. 21.15 - Ognisko dla wytrwałych

Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów (XXVI Edycja).   Obowiązujący materiał: Ewangelie Synoptyczne. Zapisy: od 10 listopada 2018 r. do 10 lutego 2019 r. Etap diecezjalny: 15-16.03.2019 r. Finał ogólnopolski: 17-18.05.2019 r. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowanie w Polsce. Zachęcamy także duszpasterzy służby liturgicznej w naszej diecezji do włączenia się w tę inicjatywę. Zapewniamy atrakcyjne nagrody! Kontakt: okbml@ubiblijnieni.pl. 

Seminarium Duchowne w Paradyżu zaprasza do uczestnictwa w rekolekcjach powołaniowych dla młodzieży męskiej, które odbędą się w terminach: – 12-14.10.2018 r. – związane z uczestnictwem w akatyście ku czci Matki Bożej; – 09-11.11.2018 r. –  związane z uczestnictwem w odpuście ku czci św. Marcina; – 30.11-02.12.2018 r. – związane z uczestnictwem w Mikołajkach. Rekolekcje liturgiczno-powołaniowe dla liturgicznej służby ołtarza z dekanatów Głogów – NMP Królowej Polski i Głogów – św. Mikołaja odbędą się w terminie: 26-28.10. 2018 r. Kontakt: ks. Tadeusz Kuźmicki: tel. 722 026 153; e-mail: jackowka@paradisus.pl. 

 

ks. Dariusz Mazurkiewicz Rektor Seminarium 

Odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

 

Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca

oraz Apostolatu Margaretka

w Roku Jubileuszowym

350-lecia przybycia Obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej

do Rokitna

 

Rokitno, 6 października 2018 r.

 

Program:

 

10.00   Powitanie pielgrzymów

            Różaniec na rokitniańskich dróżkach

 

11.00   Katecheza dla pielgrzymów „Maryja cierpliwie zasłuchana...”
ks. dr hab. Robert Kufel

 

11.35   Świadectwo o modlitwie różańcowej

 

12.00   Msza św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego z homilią ks. prałata Krzysztofa Nykla, regensa Penitencjarii Apostolskiej

            Podczas Mszy św.: Wręczenie odznaczeń Zasłużony dla Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 

Po Mszy św.:

 

·       Koncert Świebodzińskiej Orkiestry Dętej

·       Poczęstunek dla pielgrzymów

 

 

Czuwanie fatimskie

 

Program:

 

·       18.00 – Msza św. i procesja eucharystyczna

·       Trzy części różańca

·       21.00 – Apel Maryjny

·       Czwarta część

·       Procesja z Figurą MB Fatimskiej

Diecezjalne Studium Organistowskie wkrótce rozpocznie kolejny rok nauczania. Wszystkich chętnych, uzdolnionych muzycznie, którzy pragnęliby zdobyć wykształcenie muzyczne jako organiści posługujący w Kościele, zapraszamy do DSO. Wstępne przesłuchania odbędą się dnia 29 września 2018 roku o godz. 10:00 w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein. Wszelkie informacje można otrzymać pod numerem telefonu: 720 368455.

              

                                                                                         Ks. Bogusław Grzebień

Alicja „POUCZENIA” pt. 10.03.2000

Droga Krzyżowa

I Wyrok

Każdy Mój sługa i Mój uczeń otrzymał już wyrok od sił zła szatańskiego, które ogarnia świat. Jednak nie szatan jest panem świata, lecz Bóg. Nie lękaj się zatem, jeśli ciebie dotknie zło i nie zrzymaj się na ludzi, przez których przyjdzie. Oto Ja panuję nad wszystkim i nad wszystkimi, i nad szatanem w szczególności jako Moim narzędziem prób i oczyszczenia ludzkości.

II Krzyż

Krzyż jest znakiem zbawienia. Znakiem chwały i zwycięstwa. Dlatego jest ciężki – ciężarem doświadczeń trudnych i bolesnych – aby tym bardziej zaowocować łaskami, jakie czekają na ofiarnych i wytrwałych w miłości i ufności.

III Pierwszy upadek

Potrzebne są upadki, aby poznać własną słabość, aby pragnąć pomocy, aby nadzieję pokładać w Miłosierdziu Ojca i nie pogardzać braćmi, którzy upadają.

IV Matka

Im więcej zła wokół i trudu miłości dziecka Mojego, tym bliżej jest Matka czule pochylona, współcierpiąca, ocierająca łzy, pouczająca i wspomagająca. Spójrz na Matkę w sercu swoim i w tych wszystkich miejscach świata, gdzie przychodzi, by pomóc i pocieszyć.

V Brat

Świat pełen jest braci i sióstr twoich, którzy podobnie, jak ty trudzą się, cierpią, tęsknią i kochają. I oczekują miłości. Daj im jej cząstkę.

VI Odwaga miłości

Nie lękaj się przemocy zewnętrznej. Serce twoje jest wolne w Bogu – Miłości. Ukaż je bratu twojemu, aby Miłość okryła jego oblicze i uwolniła serce z niewoli zła.

VII Upadek drugi

Człowiek ciągle upada i potrzebuje drugiego człowieka, by ten mocą Bożą pomógł mu wstać. Dziękuj Ojcu twemu i Matce za każdego człowieka, bo choć upada, jak ty, zrodzony został z Miłości i oczekiwany jest na progu Ojcowskiego Domu. Przyjdźcie, wspierając się wzajemnie.

VIII Płacz

Ja wiem, że płaczesz z tęsknoty za Miłością, Czystością i Dobrem. Ale przecież trzeba przejść przez ten świat, ten czas i to życie ziemskie, jakie zostało ci dane. Trzeba właśnie w trudzie i bólu dać świadectwo Miłości i wierności Bogu twojemu. On potrzebuje ciebie, aby mógł przyjść do wielu.

IX Ostatni upadek

Choć wiesz o swej słabości i poznałaś nędzę swoją, pragnij i dąż do tego, aby ten upadek twój był już ostatni. Abyś więcej nie raniła twych braci i sióstr i nie zasmucała Serca Bożego. I ufaj Miłosierdziu Ojca.

X Obnażenie

Całe życie ziemskie to droga powrotu do Domu Ojca – droga oczyszczenia i uleczenia z jadu grzechu pierworodnego. Jakże wiele potrzeba upadków i niemocy, ażeby coraz głębiej poznawać prawdę o sobie. Ażeby wyrzec się wszystkiego, co brudzi duszę i pragnąć tylko Boga.

XI Gwoździe

Krzyż jest miejscem weryfikacji twojej miłości. Jest sprawdzianem kogo kochasz, jak kochasz.

XII Ofiara

Czy przebaczyłaś już wszystkim to, co uczynili i jacy są? Czy wdzięczna jesteś Bogu i ludziom za wszystko, co cię spotkało? Czy kochasz, nie licząc się z sobą?

XIII Wykonało się

Wiedz, że gdy jesteś ukrzyżowany i cierpisz w bezsilności, szatan czeka na twój bunt, nienawiść i pretensje. Ale wiedz także, że Bóg zachwyca się twą duszą, gdy złączona z Moją Ofiarą kochasz i Boga, i ludzi – mimo wszystko, a może dlatego właśnie, że wywyższona zostałaś przez Krzyż, który jest znakiem Zbawienia. I że Matka wyciąga do ciebie ramiona, aby przytulić cię do serca Swego i wprowadzić do Raju.

XIV Rozłąka

Rozłąka jest pozorna. Dopiero teraz możesz ogarnąć cały świat i wszystkich, którzy jeszcze są w drodze. Teraz możesz być przy nich, służyć im, wspomagać. I czekać na progu Domu Ojca na ich nadejście i radość spotkania w Bogu.

W związku z prawną ochroną wizerunku osób prywatnych wynikającą z obowiązującego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO /  GDPR) odstąpiono od publikacji fotogalerii na naszej stronie internetowej. Został zamkniety również profil facebookowy naszej parafii. Na stronie internetowej nie znajdziemy już intencji mszalnych ani ogłoszeń duszpasterskich.

 

Intencje mszalne ogłaszane są w formie ustnej z ambony oraz w biuletynie parafialnym z zastrzeżeniem: „do użytku wewnętrznego”.  W biuletynie znajdziemy również ogłoszenia duszpasterskie.

 

 

RODO – informator

Definicja danych osobowych

W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny (PESEL, NIP, REGON itp.) albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne (znamiona, blizny, tatuaże itp.), fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

GIODO o ochronie danych osobowych w Kościele – czytaj więcej >>>

Od dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

Co to zmienia w informacjach zamieszczanych na parafialnej stronie internetowej? Czego w związku z zaostrzeniem prawa nie wolno robić np. na portalach społecznościowych?

Intencje mszalne:
Intencje mszalne można publikować w periodykach informacyjnych (np. gazetkach parafialnych) przeznaczonych do użytku wewnętrznego, lecz wówczas na gazetce winna być zamieszczona informacja: „do użytku wewnętrznego”, o ile w poszczególnych przypadkach zainteresowani nie prosili o ich nieujawnianie. Z kolei w Internecie można publikować dane osobowe tylko za zgodą zainteresowanych. Internet jest bowiem „miejscem publicznym”. Dotyczy to zarówno osób w intencji których aplikowana jest msza św. oraz zamawiających intencję.

Czy dane osób zmarłych podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie danych osobowych:
Ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane. Ustawę stosuje się zatem tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.

W związku z powyższym ustawa o ochronie danych osobowych ma zastosowanie tylko do przetwarzania danych osobowych osób żyjących. Niemniej w przypadku wykorzystania danych osób zmarłych osobom bliskim przysługuje moralne prawo decydowania o przetwarzaniu danych osoby zmarłej. Natomiast, gdy dobra osobiste tj. na przykład kult pamięci o osobie zmarłej, by zostały naruszone osobom bliskim dla osoby zmarłej przysługuje prawo wystąpienia z powództwem cywilnym do sądu.

Zapowiedzi przedślubne:
Wolno (bez zgody zainteresowanych) zamieszczać informacje, które wynikają z obowiązku kanonicznego parafii, np. zapowiedzi przedślubne, ale tylko w formie przewidzianej przez prawo kanoniczne, czyli w przypadku zapowiedzi tylko imiona, nazwiska i parafie zamieszkania narzeczonych, w gablocie ogłoszeń parafialnych lub poprzez ogłoszenie ustne z ambony. Nie można zapowiedzi opublikować przez Internet, ani w gazetce parafialnej (chyba że za zgodą zainteresowanych).

Sakramenty święte i sakramentalia:
Informacje o osobach nowo ochrzczonych, w tym tzw. „roczkach” oraz o osobach, które przyjęły I Komunię Świętą, sakrament bierzmowania, zawarły kanoniczny związek małżeński lub zmarły można publikować w periodykach informacyjnych (np. gazetkach parafialnych) przeznaczonych do użytku wewnętrznego, lecz wówczas na gazetce winna być zamieszczona informacja: „do użytku wewnętrznego”, o ile w poszczególnych przypadkach zainteresowani nie prosili o ich nieujawnianie. Z kolei w Internecie w wymienionych sprawach można publikować dane osobowe tylko za zgodą zainteresowanych.

Informacje o darczyńcach i podziękowania:
Informacje o darczyńcach i podziękowania można publikować w periodykach informacyjnych (np. gazetkach parafialnych) przeznaczonych do użytku wewnętrznego, lecz wówczas na gazetce winna być zamieszczona informacja: „do użytku wewnętrznego”, o ile w poszczególnych przypadkach zainteresowani nie prosili o ich nieujawnianie. Z kolei w Internecie można publikować dane osobowe darczyńców i podziękowania tylko za zgodą zainteresowanych.

Plany, grafiki oraz inne zestawienia i informacje:
Plany wizyt duszpasterskich (kolędy), grafiki np. sprzątania kościoła oraz inne zestawienia wymagające określenia np. grupy osób wolno sporządzać i publikować tylko z wykorzystaniem nazw ulic i numerów porządkowych posesji, a bez używania imion i nazwisk. Chyba, że posiada się pisemną zgodę osób, których danymi w tych celach zamierzamy się posłużyć.

Wykorzystując dla celów duszpasterskich nazwy ulic i numery porządkowe posesji najbezpieczniej jest jednak zachować ich pełną istniejącą ciągłość, aby poprzez wykluczenie jakiegoś numeru (numerów) nie wskazać na np. przynależność wyznaniową – w tym przypadku inną niż Kościół rzymskokatolicki – ale również objętą zakazem przetwarzania jako dane wrażliwe.

Również wszelkie informacje dotyczące np. organizatora – kierownika pielgrzymek, miejsca zbiórek w terenie (np. na modlitwę przy krzyżu przydrożnym) itd. należy wskazywać bez publikacji danych osobowych, jeżeli osoba której one dotyczą nie wyrazi na to zgody. W przypadku, gdy ma zostać opublikowane nazwisko rodziny wszyscy jej pełnoletni członkowie zamieszkujący pod danym adresem winni wyrazić zgodę. Zgoda jednej osoby lub zgody z pominięciem kogokolwiek jw takim przypadku jest nieobowiązująca.

Listy i wykazy:
Bez zgód wszystkich osób zainteresowanych nie wolno publikować w internecie danych osobowych dotyczących np. członków rady parafialnej, róż różańcowych lub innych grup duszpasterskich itp.. Na tej samej zasadzie nie wolno też publikować imion i nazwisk ministrantów, oazowiczów, członków scholi, dzieci pierwszokomunijnych, młodzieży przygotowującej się do sakramentu i bierzmowanej itd.

Informacje o osobach publicznych i osobach prywatnych:
Wolno w dowolnej formie (również w Internecie) zamieszczać informacje o tzw. osobach publicznych, czyli pełniących funkcje publiczne, ale ujawniane o tych osobach informacje mogą dotyczyć jedynie zakresu ich działalności publicznej. Natomiast dane osób prywatnych niezależnie od formy można ujawniać tylko za ich zgodą.

Co to oznacza, że wolno ujawniać informacje mogą dotyczyć jedynie zakresu działalności publicznej? Znaczy to, że w konkretnym miejscu i czasie (np. w kościele) określona osoba może występować w dwóch rolach. Dlatego tzw. osoba publiczna dopóty zachowuje swą prywatność, dopóki jej obecność w kościele wiąże się z wypełnianiem osobistych potrzeb religijnych.Natomiast, gdy w liturgii lub innej uroczystości kościelnej uczestniczy wypełniając swój mandat (urząd), zaś szczególnie wówczas, gdy występuje publicznie (np. przemawia) wówczas dana osoba taje się tzw. osobą publiczną.

Te istotne różnice należy dostrzegać szczególnie wówczas, gdy parafianinem jest np.wojewoda, prezydent miasta, burmistrz, wójt lub sołtys. Każda z tych osób dopóty jest osobą prywatną dopóki nie wystąpi publicznie w związku z wypełnianą funkcją (z mianowania lub wyboru).

Może być i taka sytuacja, że jakaś osoba wypełniająca osobiste potrzeby religijne tylko przez chwilę stanie się tzw. osobą publiczną, a wówczas przed np. publicznym wystąpieniem oraz zaraz po nim jest osobą prywatną. Dlatego jest najlepiej, gdy dana osoba sama się określi czy uczestniczy np. w liturgii jako np. sołtys Iksiński, czy parafianin (pan) Iksiński.

Publikacja wizerunku osób na fotografiach:
Zdjęcia z publicznych wydarzeń można publikować w dowolnej formie tylko w planach ogólnych tzn. jako zgromadzenie, tłum czyli większy zbiór osób. Natomiast fotografie poszczególnych osób (np. wyodrębnianych z tłumu) można publikować tylko za ich zgodą, a w przypadku osób nieletnich (dzieci i młodzieży) za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Chyba, że chodzi o tzw. osoby publiczne – ich wizerunki można publikować na tych samych zasadach, jak informacje o tychże osobach. Trzeba też pamiętać, że osoby towarzyszące tzw. osobie publicznej – kimkolwiek by one nie były (rodzina, znajomi itp.) zawsze zachowują status osób prywatnych. W sposób szczególny dotyczy to dzieci.

Zasada wykonywania fotografii:
Zdjęcia, ktore mają być publikowane nie mogą być wykonane w sposób sugerujący związek fotografowanej osoby lub np. pojazdu z określonym miejscem lub konkretną osobą. Dlatego nie wolno publikować wizerunku osób na tle np. zakładu karnego, lokalu gastronomicznego mającego złą reputację, agencji towarzyskiej itd. bądź w sposób zamierzony fotografowanej wraz z znajdująca się tuż obok przypadkową osobą mającą w środowisku złą opinię.

Fotografie pojazdów, jeżeli nie stanowią one elementu większego zbioru lub zostały z niego wyodrębnione publikować wolno tylko z nieczytelnymi tablicami rejestracyjnymi fotografowanych pojazdów. Nie wolno także publikować zdjęć prywatnych nieruchomości, gdy nie są one częścią planu ogólnego. W przypadku koniecznym, tak samo jak w odniesieniu do pojazdów przysłonić należy numer porządkowy posesji pozwalający na jej identyfikację.

Nie wolno publikować zdjęć na których w sposób celowy podkreślone są cechy fizyczne fotografowanej osoby, zaś szczególnie związane z ich niepełnosprawnością lub wadami fizycznymi.

Nie należy publikować fotografii na których są osoby przypadkowe od których nie uzyskano zgody na publikację wizerunku, albo publikując takie zdjęcie wizerunki tychże osób należy przysłonić.

Uczynienie osoby jako nierozpoznawalnej nie polega tylko na zasłonięciu jej oczu lub twarzy. Należy również zwrócić uwagę na inne charakterystyczne szczegóły np. znamiona, blizny, tatuaże lub elementy ubrania (np. dystynkcje na mundurze), które mogą doprowadzić do identyfikacji osoby pomimo tego, że jej twarz została ukryta.

Nie wolno dokonywać, a tym bardziej publikować zdjęć będących fotomontażem lub w inny sposób przekłamujących rzeczywistość. Nie publikuje się też w Internecie zdjęć zrobionych z ukrycia, a szczególnie tych, które miałby ośmieszyć osobę fotografowaną lub w jakikolwiek inny sposób naruszyć jej dobra osobiste.

Wykonując zdjęcia w czasie liturgii pogrzebowej z zasady i dla zachowania godności osoby zmarłej oraz wobec niej szacunku nie fotografuje się zwłok złożonych w trumnie i takich zdjęć nie zamieszcza się w Internecie, tym bardziej gdyby to miało służyć zaspokojeniu ciekawości bądź wzbudzić sensację. 

Osoby duchowne na fotografii:
Pomimo tego, że księża (w tym między innymi np.: biskupi) oraz osoby zakonne poprzez swoją posługę pełnią funkcje publiczne, gdyż użyteczne społecznie zachowują status osoby prywatnej i w zasadzie na publikację wizerunków tychże osób należy od nich uzyskać zgodę. Natomiast prymas Polski, jako osoba porównywalna do prezydenta RP lub biskupi diecezjalni, których status zbliżony jest do wojewodów stają tzw. osobami publicznymi wówczas, gdy wypełniają swe zadania administracyjne a nie duszpasterskie. Taka sama zasada dotyczy również księży, którzy pełnią funkcje administracyjne np. dziekana („wójta gminy”).

Portale społecznościowe:
Poza parafialną stroną internetową wszystkie wyżej wymienione zasady obowiązują również na portalach społecznościowych, gdzie nie wolno publikować danych osobowych, informacji i wizerunków bez zgody osób, które one dotyczą. Oznacza to, że od 25 maja br. zabrania się w sposób dowolny i w dowolnej formie zamieszczać np. na Facebook-u fotografii osób bez ich zgody, a już zamieszczone, gdy zgody się nie posiada należy z przestrzeni publicznej usunąć.

Czym jest zgody na publikację i jak powinna być sporządzona:
Zgoda na publikację danych osobowych, informacji i wizerunków winna być sporządzona na piśmie i może dotyczyć tylko jednej kontretnej osoby. Nie występuje pojęcie „zgody zbiorowej” nawet, gdy taka miałaby dotyczyć np. rodziny. O publikacji wizerunku osoby nieletniej (dziecka i młodzieży) decydują jej rodzice lub opiekunowie prawni , przy czym zgoda musi być podpisana przez obojgu rodziców lub opiekunów, a nie przez jedną osobę.

Warto wiedzieć – dotyczy to głównie rodziców chwalących się swą latoroślą – że wizerunek dziecka np. pierwszokomunijnego można w dowolnej formie zamieścić w Internecie jeżeli ono jest jednym z elementów planu ogólnego. Natomiast w przypadku, gdy fotografowane dziecko jest wyodrębnione, ale wokół niego na zdjęciu widocznych jest kilkoro innych dzieci w takim przypadku albo wizerunki pozostałych dzieci należy przysłonić, albo uzyskać pisemną zgodę na publikację ich wizerunków w Internecie.

Każda zgoda musi również ściśle określać: kto, kogo, dlaczego, gdzie, w jakim celu, kiedy i na jaki okres chce wykorzystać dane osobowe, informacje o osobie lub jej wizerunek.

Co bardzo ważne – jedynym dysponentem danych osobowych, informacji i wizerunku jest osoba, które one dotyczą. Tylko tej osobie przysługuje prawo decyzji, a wyrażoną przez siebie zgodę bez żadnego uzasadnienia ma prawo w każdej chwili ograniczyć lub całkowicie cofnąć.

Czy wolno publikować informacje lub zdjęcia dotyczące parafii  bez zgody księdza proboszcza:
Nie. Bowiem parafia zgodnie z prawem kościelnym i świeckim posiada osobowość prawną i wszystkie dane oraz informacje o niej podlegają ochronie prawnej. Również kościół parafialny, kościoły filialne, kaplice oraz ich wnętrza jeżeli nie są dobrem ogólnonarodowym, czyli nie zostały wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie i informacje o tych obiektach oraz ich zdjęcia mogą być publikowane wyłącznie za zgodą księdza proboszcza lub osoby przez niego upoważnionej.

Te same zasady dotyczą cmentarza parafialnego i innych miejsc, których właścicielem, dzierżawcą lub zarządcą jest parafia. 

 

http://www.pmk-sa.com/dokumenty/Swiadectwo.pdf

Kościół w Darnawie pw. Św. Alojzego Gonzagi. W tym roku za nawiedzenie kościoła pod Jego wezwanie można zyskać odpust.

Komunikat na Rok Jubileuszowy Św. Alojzego GonzagiKomunikat na Rok Jubileuszowy Św. Alojzego Gonzagi

Listem do przewodniczących Konferencji Biskupów z dn. 14.03.2018 r. przełożony Wspólnoty Św. Ignacego w Rzymie o. Massimo Nevola S.I. poinformował, że na mocy Dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dn. 18 stycznia 2018 r. Stolica Święta zatwierdziła Rok Jubileuszowy ku czci św. Alojzego Gonzagi (Rok Alojziański – łac. Annum Aloisianum) z okazji 450-lecia jego urodzin. W związku z tym kościół pw. św. Ignacego w Rzymie, gdzie spoczywają relikwie św. Alojzego, a także wszystkie kościoły na świecie, które noszą tytuł św. Alojzego Gonzagi, z dniem 9 marca 2018 r. stają się miejscami uzyskania odpustu zupełnego na okres jednego roku, (do dn. 9 marca 2019 r.).

W obliczu zbliżającego się Synodu Biskupów na temat „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” ojcowie jezuici zapraszają do odnowienia czci wobec tego świętego, którego w 1926 r. Pius XI ogłosił patronem młodzieży katolickiej.

Dekret Penitencjarii Apostolskiej (Prot. N. 38/18/I) określa następujące warunki uzyskania odpustu zupełnego:

· odpustu udziela się jeden raz dziennie pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św. oraz modlitwa w intencjach papieskich)

· odpustu udziela się Ojcom Jezuitom oraz wiernym prawdziwie pokutującym lub powodowanych miłosierdziem, którzy spełnią dzieło obdarzone odpustem;

· odpust można ofiarować także za dusze czyśćcowe;

· dziełem odpustowym jest nawiedzenie w formie pielgrzymki kościoła św. Ignacego w Rzymie lub innego kościoła poświęconego św. Alojzemu oraz uczestnictwo tam w liturgii lub pobożnym nabożeństwie albo przynajmniej oddadzą się pobożnemu rozmyślaniu przy relikwiach św. Alojzego przez jakiś czas, odmawiając na koniec Modlitwę Pańską, Wyznanie wiary, wezwanie Najśw. Maryi Panny, św. Ignacego z Loyoli i św. Alojzego Gonzagi;

· osoby, którym starość lub ciężka choroba nie pozwala nawiedzić kościoła, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli wykluczając grzech i mając intencję uzyskania odpustu, połączą się duchowo z celebracjami odpustowymi i odmówią wspomniane modlitwy, ofiarując swoje cierpienia lub trudności życia, najlepiej przed jakimś wizerunkiem św. Alojzego Gonzagi.

Dodatkowo odnośnie Roku Alojzjańskiego i związanych z nim odpustów przypominamy także, że:

· aby odpust był zupełny, wymaga się „wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego” (Wykaz odpustów, N. 20 par. 1), w innym przypadku odpust będzie cząstkowy (N. 20. par. 4).

· warunek spowiedzi sakramentalnej spełnia się także poprzez spowiedź na wiele dni przed lub po dziele obdarzonym odpustem (N. 20, par. 3). Nota bene po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów zupełnych (N. 20 par. 2), co w przyjętej w Kościele interpretacji oznacza, że spowiedź związana z odpustem nie powinna być oddalona bardziej niż okres dwóch tygodni.

 

Bp Adam Bałabuch

Przewodniczący Komisji

ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

Świdnica Śląska, dnia 21 marca 2018 r.

Komunikat na Rok Jubileuszowy Św. Alojzego Gonzagi

Listem do przewodniczących Konferencji Biskupów z dn. 14.03.2018 r. przełożony Wspólnoty Św. Ignacego w Rzymie o. Massimo Nevola S.I. poinformował, że na mocy Dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dn. 18 stycznia 2018 r. Stolica Święta zatwierdziła Rok Jubileuszowy ku czci św. Alojzego Gonzagi (Rok Alojziański – łac. Annum Aloisianum) z okazji 450-lecia jego urodzin. W związku z tym kościół pw. św. Ignacego w Rzymie, gdzie spoczywają relikwie św. Alojzego, a także wszystkie kościoły na świecie, które noszą tytuł św. Alojzego Gonzagi, z dniem 9 marca 2018 r. stają się miejscami uzyskania odpustu zupełnego na okres jednego roku, (do dn. 9 marca 2019 r.).

W obliczu zbliżającego się Synodu Biskupów na temat „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” ojcowie jezuici zapraszają do odnowienia czci wobec tego świętego, którego w 1926 r. Pius XI ogłosił patronem młodzieży katolickiej.

Dekret Penitencjarii Apostolskiej (Prot. N. 38/18/I) określa następujące warunki uzyskania odpustu zupełnego:

·        odpustu udziela się jeden raz dziennie pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św. oraz modlitwa w intencjach papieskich)

·        odpustu udziela się Ojcom Jezuitom oraz wiernym prawdziwie pokutującym lub powodowanych miłosierdziem, którzy spełnią dzieło obdarzone odpustem;

·        odpust można ofiarować także za dusze czyśćcowe;

·        dziełem odpustowym jest nawiedzenie w formie pielgrzymki kościoła św. Ignacego w Rzymie lub innego kościoła poświęconego św. Alojzemu oraz uczestnictwo tam w liturgii lub pobożnym nabożeństwie albo przynajmniej oddadzą się pobożnemu rozmyślaniu przy relikwiach św. Alojzego przez jakiś czas, odmawiając na koniec Modlitwę Pańską, Wyznanie wiary, wezwanie Najśw. Maryi Panny, św. Ignacego z Loyoli i św. Alojzego Gonzagi;

·        osoby, którym starość lub ciężka choroba nie pozwala nawiedzić kościoła, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli wykluczając grzech i mając intencję uzyskania odpustu, połączą się duchowo z celebracjami odpustowymi i odmówią wspomniane modlitwy, ofiarując swoje cierpienia lub trudności życia, najlepiej przed jakimś wizerunkiem św. Alojzego Gonzagi.

Dodatkowo odnośnie Roku Alojzjańskiego i związanych z nim odpustów przypominamy także, że:

·        aby odpust był zupełny, wymaga się „wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego” (Wykaz odpustów, N. 20 par. 1), w innym przypadku odpust będzie cząstkowy (N. 20. par. 4).

·        warunek spowiedzi sakramentalnej spełnia się także poprzez spowiedź na wiele dni przed lub po dziele obdarzonym odpustem (N. 20, par. 3). Nota bene po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów zupełnych (N. 20 par. 2), co w przyjętej w Kościele interpretacji oznacza, że spowiedź związana z odpustem nie powinna być oddalona bardziej niż okres dwóch tygodni.

 

Bp Adam Bałabuch

Przewodniczący Komisji

ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

Świdnica Śląska, dnia 21 marca 2018 r.

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html

 

Modlitwy proponowane przez głównego egzorcystę Watykanu – o. Amortha i s. Angelę Mussolesi, dla kapłanów i świeckich modlących się o uratowanie małżeństwa.

Ojciec Gabriel Amorth przez 30 lat swojej posługi egzorcyzmu i modlitwy uwolnienia zapewnia, że modlitwa uwolnienia jest niejednokrotnie skuteczniejsza niż uroczysty egzorcyzm, jeśli jest odmawiana z wielką wiarą, a modląca się osoba, stara się być nieustannie zjednoczona z Bogiem przez głęboką modlitwę i święte życie w łasce uświęcającej.
O. Amorth tłumaczy, że każdy chrześcijanin ma prawo, a księża wręcz obowiązek nakazywać bezpośrednio demonowi, żeby opuścił dręczoną osobę, w modlitwie, która nie jest uroczystym egzorcyzmem zarezerwowanym tylko dla egzorcysty, ale jest prywatną modlitwą uwolnienia, którą każdy wierzący chrześcijanin żyjący w łasce uświęcającej i mający wiarę w moc Jezusa Chrystusa, może stosować. Szczególnie jeśli odmawia się takie modlitwy na mocy sakramentu małżeństwa w przypadku współmałżonków, czy w autorytecie rodziców nad dziećmi lub dzieci nad rodzicami.

Według księdza Amortha i innych egzorcystów najbardziej udręczone życie jest często efektem działania przekleństw rzuconych na daną osobę, przez osoby zawistne, mściwe i zazdrosne lub wprost oddane szatanowi. Często są to przekleństwa mające wpływ pokoleniowy. Wiele małżeństw jest dotkniętych takimi przekleństwami spotęgowanych jeszcze bardziej niszczącą relacją między sobą, generującą kolejne przekleństwa rzucane na siebie w różnych kłótniach i awanturach. Dlatego tak ważna jest umiejętność łamania i uwalniania się od przekleństw stosowana tak przez współmałżonków (wzajemnie modlących się za siebie, nawet jeśli współmałżonek z różnych powodów nie jest obecny) jak i kapłanów modlących się za małżeństwa. Ogólny schemat takiej modlitwy wygląda następująco:

1.               Rozpoczynamy od znaku krzyża, następnie dziękujemy za życie współmałżonka, uwielbiamy Miłosierdzie Boga, które nieustannie otacza tę osobę, oddajemy ją i całą modlitwę Matce Bożej, zanurzamy współmałżonka i samych siebie we krwi Pana Jezusa i razem z Matką Bożą, wszystkimi świętymi i aniołami a szczególnie św. Michałem Archaniołem zaczynamy wzywać Ducha Świętego, który zawsze jest prowadzącym każdą modlitwę i Którego mocą dokonują się każde cuda i nawrócenia.

2.               Następnie zaczynamy odmawiać modlitwę uwolnienia zdejmującą każde przekleństwo i wszelki diabelski wpływ, którego ofiarą może być osoba współmałżonka (małżeństwo), a następnie nakazuje się wszelkim legionom diabelskim, aby odeszły od tego współmałżonka czy małżeństwa i nie wracały nigdy więcej

Podczas stosowania modlitw o uwolnienie z rozkazem bezpośrednim ważne jest bycie precyzyjnym (tak jak to tylko możliwe). Słuchając historii życia i znając życie współmałżonka, lub domyślając się rodzajów duchowych ataków na niego, staramy się odkryć jakie złe duchy kryją się za jego cierpieniem. Na przykład Lucyfer-jest duchem od zamętu umysłu, chorób umysłu, chorób fizycznych i psychicznych, jest duchem samobójstwa, przemocy i zabójstwa. Belzebub jest demonem podziału, niezgody i dręczenia. Belzebub, Szatan i Asmodeusz odpowiadają za niemoralność seksualność, Szatan odpowiada też za rozwody, jest demonem nieporozumień, zemsty, złości, kłótni, wrogości i wszelkiego podziału. Asmodeusz jest duchem, który kusi do zdrad małżeńskich i wszelkiej niemoralności seksualnej. Alimai, jest demonem kuszącym do perwersji seksualnej i prostytucji, Dan jest duchem diabelskim niszczącym uczucia miłości i przywiązania, rozbija małżeństwa, dzieli rodziny, niszczy zdrowie, prace, ściąga nędze, bankructwo i długi. Jest demonem zniszczenia i samozniszczenia. Każdy z tych głównych przywódców ma swoje legiony diabelskie, którymi się posługuje i które współpracują ze sobą.

Gabriel Amorth i siostra Musolesi często zalecają modlitwę uwolnienia współmałżonka, którą podaję poniżej (może być odmawiana nawet nad zdjęciem współmałżonka). Po uwielbieniu Boga i dziękczynieniu za życie współmałżonka, oddaniu go Matce Bożej oraz zanurzeniu we krwi Pana Jezusa razem z całym Niebem, wszystkimi świętymi i Aniołami rozpoczynamy się modlić w następujący sposób:

MODLITWA O URATOWANIE MAŁŻEŃSTWA

W święte imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przez którą wszyscy zostaliśmy zbawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich świętych Archaniołów a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Archaniołów i Aniołów i wszystkim Świętych w Niebie, razem ze świętym ojcem Pio, św. Janem Pawłem II, św. siostrą Faustyną, św. Gemmą Galgani, św. Janem Bosko, św. Dominikiem Savio (wymienić wszystkich bliskich sobie Świętych) rozkazuję i nakazuję Alimajowi i jego legionom, Asmodeuszowi i jego legionom, Belzebubowi i jego legionom, Szatanowi i jego legionom, Lucyferowi i jego legionom a szczególnie wszystkim złym duchom kłamstwa i zwodzenia, zaburzeń umysłowych psychicznych i fizycznych, zamętu myślenia, Danowi i jego legionom, Abu i jego legionom i wszelkim legionom diabelskim, które atakują mojego współmałżonka, żeby natychmiast odeszły od Niego i nigdy więcej nie wracały! Rozkazuję i nakazuję to w imię Jezusa Chrystusa!

W święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem św. Michała Archanioła i wszystkich Świętych a szczególnie Matki Bożej, Matki Pięknej Miłości NA MOCY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA zdejmuję i zrywam, rozwiązuję, niszczę, łamię i unicestwiam wszelki wpływ diabelski, którego mój mąż (moja żona) doświadcza na skutek przekleństwa rzuconego na niego i na nas, na Jego i naszą rodzinę; zdejmuję, zrywam i niszczę każde zaklęcie, urok i związanie na skutek rytuałów, czaru, magii i okultyzmu wykonanego przeciwko mojemu współmałżonkowi, mojemu małżeństwu w celu wywołania kłótni, podziału, cudzołóstwa, rozwodu i potępienia wiecznego. W Imię Jezusa Chrystusa rozwiązuję i zrywam, zdejmuję i niszczę każde życzenie śmierci, niepowodzenia, klęski, zniszczenia i samozniszczenia rzucone na mnie, na mojego współmałżonka, na nasze małżeństwo, na nasz dom i nasze potomstwo. Rozwiązuję i zrywam, zdejmuję i niszczę każde przekleństwo rzucone na mnie i mojego współmałżonka przez osoby, które mnie nienawidzą z powodu zazdrości, zawiści i złośliwości serca. W święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanej, św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, NA MOCY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, rozkazuję i nakazuję wszelkiemu duchowi nieczystemu, duchowi pornografii, masturbacji, cudzołóstwa i homoseksualizmu, który dręczy moje małżeństwo, mojego współmałżonka i mnie, żeby odszedł precz od nas i żeby nigdy więcej nie wracał! Rozwiązuję i niszczę te przekleństwa przywiązując je do krzyża Jezusa Chrystusa. Działaj Jezu, uwalniaj, uzdrawiaj i lecz, nawracaj i uświęcaj nasze serca, nasze małżeństwo, naszą rodzinę i nasze pokolenia żyjące, minione i przyszłe, przez wzgląd na wiarę, którą pokładam w Tobie i w Twoje nieskończone miłosierdzie. Dziękuję Jezu, dziękuję Tobie Maryjo-Matko Pięknej Miłości, dziękuję Wam wszyscy Święci i Aniołowie za walkę o tę osobę, o moje małżeństwo.

Tę przykładową modlitwę uwolnienia należy odmawiać dwa razy dziennie, równocześnie odprawiając nowennę do Krwi Pana Jezusa. Modlitwy te, jak i nowenna powinny być tak długo odmawiane aż do całkowitego zwycięstwa Jezusa Chrystusa w naszym małżeństwie. Nowennę do Najdroższej Krwi Pana Jezusa należy odmówić minimum trzy razy w następujących intencjach:

1.               O zbawienie duszy współmałżonka

2.               O pragnienie nieustannego nawracania serca do Boga.

3.               O powrót do współmałżonka i pełnego realizowania przysięgi małżeńskiej

 

 

Źródło: https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2015/10/18/modlitwy-proponowane-przez-glownego-egzorcyste-watykanu-o-amortha-i-s-angele-mussolesi-dla-kaplanow-i-swieckich-modlacych-sie-o-uratowanie-malzenstwa/

1.Pan w raju miłości zasiał dar
Mężczyźnie, kobiecie te miłość dał
Ta miłość na wiek wieków niechaj
trwa. Więc chwalmy Pana głośno tak!
Za miłość tą, za wielki dar śpiewjmy i
wołajmy! Alleluja!

Ref:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluuuuja.

2.O Panie Boże dziś w domu twym
Rozbrzmiewa ten miłości hymn
Bo chwalić cię pragnę z całych sił
Błogosław Bożę miłości tej
Daj siłę im na każdy dzień
Prosimy cię wołając 
Alleluja!

Ref:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluuuuja.

3.Pan w raju miłości zasiał dar
Mężczyźnie, kobiecie te miłość dał
Ta miłość na wiek wieków niechaj
trwa. Więc chwalmy Pana głośno tak!
Za miłość tą, za wielki dar śpiewjmy i
wołajmy! Alleluja!

Ref:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluuuuja.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluuuuja.

Warto przeczytać: http://www.antoni.agmk.net/pliki/widzialem-wiecznosc.pdf

 

 

W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. wejdzie w życie nowy Program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Po czteroletnim cyklu poświęconym tematyce chrzcielnej zdecydowano, aby w następnych dwóch latach rozwinąć tematykę kolejnego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie.

 

Przedmiotem zainteresowania programu winny być wysiłki podejmowane w parafii, zarówno przed, jak i po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Program duszpasterski wyznacza ogólną wizję, perspektywę i kierunek działań pastoralnych. Tematyka Programu duszpasterskiego nie dotyczy wyłącznie ludzi młodych, przygotowywanych w parafiach do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jego adresatami są wszyscy ochrzczeni: zarówno ci, którzy już byli bierzmowani, jak również ci, którzy ten sakrament dopiero otrzymają. W tym kontekście zauważamy znaczącą szansę duszpasterską, polegającą na towarzyszeniu wiernym w odkrywaniu darów Ducha Świętego, które zostały im wprawdzie udzielone, jednak bardzo często pozostają niezauważone lub niewykorzystane. Ten fakt uświadamia nam coraz bardziej potrzebę troski o otrzymane łaski, jak również potrzebę umiejętnego kształtowania życia na Jego miarę. Wierni powinni więc otrzymać możliwość włączenia się w formację duchową, która umożliwi im odkrycie działania Ducha Świętego w ich życiu.

 

Wspomnianym już etapom realizacji Programu duszpasterskiego będą towarzyszyły konkretne zadania.

 

Rok 1 – Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego

 

Zasadniczym zadaniem pierwszego roku realizacji Programu duszpasterskiego będzie odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Nasza uwaga zostanie skierowana również na skutki bierzmowania, z uwzględnieniem ich zastosowania w procesie dochodzenia do szeroko rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej, jak również na potrzebę budowania i wspierania środowiska wzrostu wiary. Wśród zadań tego etapu na szczególną uwagę zasługuje troska o odnowienie w sobie Bożego synostwa, odkrywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej, zrozumienie wagi osobistego wyboru Chrystusa, ściślejsze zjednoczenia z Nim oraz odkrywanie parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.

 

Rok 2 – Misja w mocy Bożego Ducha

 

Treści drugiego roku realizacji Programu duszpasterskiego mają doprowadzić wiernych do poznania Kościoła w zupełnie nowym – być może nieznanym jeszcze – świetle. Program zachowuje, zgodnie z przyjętą wcześniej metodologią, podział na cztery zasadnicze cele: ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny.

 

CEL EWANGELIZACYJNY

 

Odznacza się pewną równowagą w sferze działań. Z jednej strony zaakcentowano różne formy przepowiadania (głoszenie Słowa, katecheza, rekolekcje ewangelizacyjne bądź kerygmatyczne); z drugiej zaś zaobserwowano pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym
w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, potrzebę formacji na różnych poziomach życia parafialnego oraz tworzenie i promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary.

 

CEL INICJACYJNY

 

Na pierwszy plan wysuwa się dowartościowanie roli mistagogii chrześcijańskiej w przepowiadaniu; ukazywanie związku i jedności pomiędzy bierzmowaniem a chrztem i Eucharystią, jak również podkreślenie znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywania przynależności do Kościoła. Można więc z pewnym przybliżeniem powiedzieć, że cel inicjacyjny wskazuje na źródło mocy, z którego czerpie każdy bierzmowany, oraz na

podstawowe możliwości zaangażowania wierzących w proces budowania Kościoła.

 

CEL FORMACYJNY

 

W ofercie formacyjnej Kościoła w Polsce zaproponowano ukierunkowanie na odkrywanie wielopłaszczyznowych relacji z Osobą Ducha Świętego, na odkrywanie Jego obecności w Kościele czy wreszcie na sposób Jego prowadzenia i budowania Kościoła.

 

CEL SPOŁECZNY

 

Odkrycie darów Ducha Świętego oraz prawidłowe ich wykorzystanie prowadzi zawsze do postawy służby (diakonii). Duch Święty uzdalnia bierzmowanych do bycia bezinteresownym darem dla innych oraz do tego, aby tym darem innym służyli. Zaprezentowane powyżej elementy programu pozwalają również na przybliżenie go od strony tematu, hasła i symbolu.

 

ROK 2017/18

 

Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego

Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4)

Symbol: olej krzyżma – namaszczenie i nałożenie rąk

 

ROK 2018/19

 

Tematyka: Misja w mocy Bożego Ducha

Hasło: „W mocy Bożego Ducha”

Symbol: języki ognia

 

 

(Opracowano na podstawie: Zeszyt teologiczno-pastoralny. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2017/2018, Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, s. 13-19).

 

 

 

Przez dziewięć kolejnych dni modlimy się następującymi słowami:

Święty Józefie,
najwierniejszy Ojcze, Żywicielu Boskiego Dziecięcia, dziewiczy Mężu Matki Bożej, potężny Opiekunie Kościoła Świętego, przychodzę do Ciebie, aby polecić się Twej szczególnej opiece.
Tyś niczego innego nie pragnął na tym świecie, jak tylko chwały Bożej i dobra bliźniego.

Wszystko oddałeś Zbawicielowi, a radością Twą były modlitwa, praca, poświęcenie, cierpienie i śmierć dla Niego.

Nieznanym byłeś na tym świecie, a przecież znanym Jezusowi, on to bowiem spoglądał z radością na Twe proste i ukryte w Nim życie.

Święty Józefie, Tyś pomógł już tak wielu ludziom, przychodzę więc do Ciebie z wielką ufnością.
Ty widzisz w Bożym świetle to, czego mi brakuje, znasz mojej troski, trudności i boleści.
Polecam Twej ojcowskiej trosce moje starania o znalezienie pracy. Składam je do Twych rąk, które ocaliły Dzieciątko Jezus.

Ale przede wszystkim błagam Cię o łaskę, bym nigdy nie rozłączył się z Jezusem przez grzech śmiertelny, bym Go poznawał i kochał Go coraz bardziej, podobnie jak i Jego Świętą Matkę. Proszę Cię też o łaskę, bym mógł zawsze żyć w obecności Boga, bym mógł wszystko robić dla Jego chwały i dobra dusz, oraz by dane mi było zaznać błogosławionej wizji Boga, abym mógł wraz Tobą głosić jego chwałę na wieki wieków.
Amen.

Jezus mówi do duszy:

Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie mnie troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę mówię wam, że każdy akt prawdziwego, głębokiego i całkowitego zawierzenia Mnie wywołuje pożądany przez was efekt i rozwiązuje trudne sytuacje. Zawierzenie Mnie nie oznacza zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, bym nadążał za wami; zawierzenie to jest zamiana niepokoju na modlitwę. Zawierzenie oznacza spokojne zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od udręki i oddanie się Mnie tak, bym jedynie Ja działał, mówiąc Mi: Ty się tym zajmij.

Sprzeczne z zawierzeniem jest martwienie się, zamęt, wola rozmyślania o konsekwencjach zdarzenia. Podobne jest to do zamieszania spowodowanego przez dzieci domagające się, aby mama myślała o ich potrzebach gdy tymczasem one chcą się tym zająć same, utrudniając swymi pomysłami i kaprysami jej pracę. Zamknijcie oczy i pozwólcie Mi pracować, zamknijcie oczy i myślcie o obecnej chwili, odwracając myśli od przyszłości jak od pokusy.

Oprzyjcie się na Mnie wierząc w moją dobroć, a poprzysięgam wam na moją miłość, że kiedy z takim nastawieniem mówicie: „Ty się tym zajmij”, Ja w pełni to uczynię, pocieszę was, uwolnię i poprowadzę.

A kiedy muszę was wprowadzić w życie różne od tego, jakie wy widzielibyście dla siebie, uczę was, noszę w moich ramionach, sprawiam, że jesteście jak dzieci uśpione w matczynych objęciach. To, co was niepokoi i powoduje ogromne cierpienie to wasze rozumowanie, wasze myślenie po swojemu, wasze myśli i wola, by za wszelką cenę samemu zaradzić temu, co was trapi.

Czegóż nie dokonuję, gdy dusza, tak w potrzebach duchowych jak i materialnych, zwraca się do mnie mówiąc: „Ty się tym zajmij”, zamyka oczy i uspokaja się! Dostajecie niewiele łask, kiedy męczycie się i dręczycie się, aby je otrzymać; otrzymujecie ich bardzo dużo, kiedy modlitwa jest pełnym zawierzeniem Mnie. W cierpieniu prosicie, żebym działał, ale tak jak wy pragniecie... Zwracacie się do Mnie, ale chcecie, bym to ja dostosował się do was. Nie bądźcie jak chorzy, którzy proszą lekarza o kurację, ale sami mu ją podpowiadają. Nie postępujcie tak, lecz módlcie się, jak was nauczyłem w modlitwie „Ojcze nasz”: Święć się Imię Twoje, to znaczy bądź uwielbiony w tej mojej potrzebie; Przyjdź Królestwo Twoje, to znaczy niech wszystko przyczynia się do chwały Królestwa Twego w nas i w świecie; Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi, to znaczy Ty decyduj w tej potrzebie, uczyń to, co Tobie wydaje się lepsze dla naszego życia doczesnego i wiecznego.

Jeżeli naprawdę powiecie Mi: „Bądź wola Twoja”, co jest równoznaczne z powiedzeniem: „Ty się tym zajmij”, Ja wkroczę z całą moją wszechmocą i rozwiąże najtrudniejsze sytuacje. Gdy zobaczysz, że twoja dolegliwość zwiększa się zamiast się zmniejszać, nie martw się, zamknij oczy i z ufnością powiedz Mi: „Bądź wola Twoja, Ty się tym zajmij!”. Mówię ci, że zajmę się tym, że wdam się w tę sprawę jak lekarz, a nawet, jeśli będzie trzeba, uczynię cud. Widzisz, że sprawa ulega pogorszeniu? Nie trać ducha! Zamknij oczy i mów: Ty się tym zajmij!”. Mówię ci, że zajmę się tym i że nie ma skuteczniejszego lekarstwa nad moją interwencją miłości. Zajmę się tym jedynie wtedy, kiedy zamkniesz oczy.

Nie możecie spać, wszystko chcecie oceniać, wszystkiego dociec, o wszystkim myśleć i w ten sposób zawierzacie siłom ludzkim albo – gorzej – ufacie tylko interwencji człowieka. A to właśnie stoi na przeszkodzie moim słowom i memu przybyciu. Och! Jakże pragnę tego waszego zawierzenia, by móc wam wyświadczyć dobrodziejstwa i jakże smucę się widząc was wzburzonymi.

Szatan właśnie do tego zmierza: aby was podburzyć, by ukryć was przed moim działaniem i rzucić na pastwę tylko ludzkich poczynań. Przeto ufajcie tylko Mnie, oprzyjcie się na mnie, zawierzcie Mnie we wszystkim. Czynię cuda proporcjonalnie do waszego zawierzenia Mnie, a nie proporcjonalnie do waszych trosk.

Kiedy znajdujecie się w całkowitym ubóstwie, wylewam na was skarby moich łask. Jeżeli macie swoje zasoby, nawet niewielkie lub staracie się je posiąść, pozostajecie w naturalnym obszarze, a zatem podążacie za naturalnym biegiem rzeczy, któremu często przeszkadza szatan. Żaden człowiek rozumujący tylko według logiki ludzkiej nie czynił cudów. Lecz na sposób Boski działa ten, kto zawierza Bogu.

Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami duszy: Jezu, Ty się tym zajmij! Postępuj tak we wszystkich twoich potrzebach. Postępujcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysięgam na moją miłość.

(Z pism sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo)


Kiedy do ojca Pio przychodziły tłumy, mówił: – Idźcie lepiej do ks. Dolindo!
Ten kapłan z Neapolu, mistyk, zostawił modlitwę, którą podyktował mu sam Jezus. Modlitwę o efekcie piorunującym.

O. Dolindo wręczał im „Akt całkowitego oddania Jezusowi”.
„Nie kombinuj nic, tylko módl się tak, jak Jezus prosi” – dodawał.

Dolindo Ruotolo urodził się 6 października 1882 roku w Neapolu, zmarł 19 listopada 1970 roku.
Włoski ksiądz oraz tercjarz franciszkański, ogłoszony przez Kościół katolicki Sługą Bożym (trwa Jego proces beatyfikacyjny), cieszył się wielkim szacunkiem św. Ojca Pio.

W styczniu 2019 roku w Panamie odbędą się  XXXIV Światowe Dni Młodzieży pod hasłem: Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego (Łk 1,38).  Z naszej diecezji organizowana jest grupa na wyjazd. Do końca roku Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży przyjmuje zgłoszenia chętnych. Szczegółowe informacje można zdobywać pod numerem telefonu 734 430 294 lub pisząc e-mail na adres: centrumddm@gmail.com  Spotkanie organizacyjne i „Otwarcie drogi do Panamy” będzie miało miejsce 27 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w parafii św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze. 

Prokuratura już wie, co spowodowało pożar wieży katedralnej. Teraz będzie wyjaśniać, jak do tego doszło.

Przyczyną pożaru gorzowskiej wieży katedralnej było zwarcie instalacji elektrycznej – tak wynika z ekspertyzy biegłych ze Szkoły Głównej Pożarnictwa w Warszawie.

– W opinii napisali, że wyniku tzw. zwarcia pierwotnego doszło do zainicjowania ognia, który następnie przerodził się w pożar. W tej chwili jest to wszystko, co mogę przekazać w tej sprawie – wyjaśnia Roman Witkowski, rzecznik gorzowskiej prokuratury okręgowej.

Śledztwo będzie kontynuowane. – Na dalszym etapie postępowania konieczne jest ustalenie i wyjaśnienie, co spowodowało zwarcie instalacji – tłumaczy rzecznik.

Przypomnijmy, że pożar wieży katedralnej wybuchł 1 lipca. Specjaliści obawiali się, że uszkodzona wieża zawali się. Strażacy walczyli z ogniem kilkadziesiąt godzin, ale udało im się ostatecznie uratować historyczną budowlę.

Krzysztof Król
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”
Foto: Kamil Lewera /Radio Plus

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego” – zgg.gosc.pl 

 
 

 

Rusza montaż rusztowania! Rozpoczyna się bezpośrednie przygotowanie do remontu wieży gorzowskiej katedry, która ucierpiała w lipcowym pożarze.

Montaż rusztowań zaplanowany jest na ok. 2 tygodnie. Wszystko jest uzależnione od pogody. – Wcześniej otrzymaliśmy rysunki całego obiektu. Wyjątkowo dokładne. Były naniesione piksele czyli obiekt został najpierw zeskanowany, więc proces projektowania był o tyle łatwiejszy i na budowę nie wchodzimy w ciemno – powiedziała Sebastian Błoński, dyrektor zarządzający firmy ARAD w rozmowie z Radiem Plus.

Firma specjalizuje się w trudnych obiektach architektonicznych. Rusztowanie zostanie ustawione tak, aby dostęp do wieży był z każdej strony. – Ten sprzęt, którym dysponujemy umożliwia wykonanie konstrukcji w ten sposób, że nie opieramy się w ogóle o dach. Zaczynamy od budowy podkonstrukcji na ścianach i powoli wypuszczając element po elemencie pniemy się do góry i do przodu. Idąc z jednej i drugiej strony ściany w pewnym momencie się spotykamy, spinamy i tworzymy coś w rodzaju konstrukcji łukowej mostu, która, jak gdyby, wisi nad dachem – tłumaczył Sebastian Błoński.

Rusztowanie ma mieć wysokość 64 metrów i ważyć 100 ton.

Krzysztof Król
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”
Foto: Kamil Lewera /Radio Plus

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego” – zgg.gosc.pl 

Pożar katedry w Gorzowie

1 lipca 2017Wiadomości 97 Zobacz

 
Ogień trawi wieżę kościoła katedralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie. Na miejscu pracuje już 20 zastępów straży pożarnej. Ludzie stoją i płaczą.

W kościele trwała wieczorna Msza św. Nagle kobieta podeszła do celebransa i poinformowała o dymie unoszącym się z wieży. Przeprowadzono ewakuację wiernych, nikt nie ucierpiał.

O godz. 19.30 na miejscu pożaru pracowało 20 jednostek straży pożarnej, a z terenu województwa lubuskiego ściągane są kolejne zastępy strażaków i sprzętu specjalistycznego. Języki ognia wydobywają się z wieży najważniejszego z kościołów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Jak informuje pracujący na miejscu redaktor Radia Plus Kamil Lewera, ludzie stoją przed kościołem ze łzami w oczach.

Ks. Marcin Siewruk
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego” – zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny